Piece wygaszą, produkcję utrzymają – czyli w Legnicy cud mniemany

ZZPPM stawia pytania, prezes odsyła do Rady Nadzorczej, przedstawiciele załogi milczą, w efekcie hutnicy nadal nie wiedza, jaka przyszłość ich czeka

Informuję, iż o wszystkich działaniach związanych z bieżącą oraz przyszła działalnością spółki strona społeczna jest informowana poprzez reprezentację załogi wybraną do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

   —  Od takiego stwierdzenia pani dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi Magdalena Wróbel rozpoczęła pismo będące odpowiedzą na list skierowany do zarządu KGHM, w którym przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny w kontekście krążących pogłosek o planowanym wygaszaniu pieców szybowych zadał pytania o przyszłość Huty Miedzi Legnica. W dalszej części dokumentu pani dyrektor stwierdziła, iż ograniczenie produkcji miedzi elektrolitycznej w HML nie jest rozważane a bieżące działania operacyjne polegające na pracy oddziału w oparciu o jeden piec szybowy jeden piec złomowy są działaniami optymalizacyjnymi mającymi za zadanie poprawić wynik finansowy KGHM.

Jestem wdzięczny pani dyrektor, iż przy okazji prezentowania planów, jakie zarząd KGHM ma w stosunku do HML zwróciła ona uwagę na role, jaką mają do spełnienia przedstawiciele załogi w radzie nadzorczej.  — komentuje przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny . Ubolewam jednak nad faktem, że w praktyce działają oni jak „głuchy telefon”, czyli nie przekazują pracownikom istotnych informacji dotyczących bieżącego i przyszłego funkcjonowania Polskiej Miedzi. Szkoda to wielka, bo bardzo bym chciał zrozumieć, w jaki sposób zarząd spółki planuje utrzymać dotychczasowy poziom produkcji miedzi z własnych koncentratów przy jednoczesnym ograniczeniu mocy produkcyjnych o połowę.  To zakrawa na prawdziwy cud, Pani dyrektor nie rozwinęła tego wątku. Domyślam się jednak, że szczegóły tej genialnej strategii były prezentowane Radzie Nadzorczej KGHM i zyskały akceptację tego gremium. Najwyższa już chyba pora upublicznić szczegóły przyjętych założeń.

Poniżej publikujemy pismo pani dyrektor naczelnej ds. zarządzania zasobami ludzkimi Magdaleny Wróbel.

l

Możesz również polubić…