List otwarty ZZPPM do członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyboru załogi Józefa Czyczerskiego, Przemysława Darowskiego i Bogusława Szarka.

Szanowni koledzy! W imieniu wielotysięcznej rzeszy pracowników Polskiej Miedzi w związku… Continue reading

List otwarty ZZPPM do członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyboru załogi Józefa Czyczerskiego, Przemysława Darowskiego i Bogusława Szarka. Read More »