Co dalej z Hutą Miedzi Legnica?

Stan zawieszenia i niepewności, co do dalszych perspektyw firmy nigdy nie sprzyja dobrej pracy. Szerzące się plotki i pogłoski też swoje dokładają.  Niestety z taką sytuacją mamy do czynienia w Hucie Miedzi Legnica i dlatego ZZPPM wystąpił do Zarządu KGHM z pytaniem o przyszłość huty.


Pan
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedz S.A

Z wielkim niepokojem odbieramy coraz częściej pojawiające się sygnały o rzekomych zamiarach poważnego ograniczenia produkcji hutniczej z w własnych koncentratów w Hucie Miedzi Legnica. Co gorsze, jak dotąd nikt nie podjął jakiejkolwiek próby zdementowania tej trudnej do zaakceptowania przez pracowników huty zapowiedzi.

Wygaszanie, najpierw jednego a później kolejnego pieca szybowego byłoby działaniem grożącym utratą setek miejsc pracy nie tylko w samej hucie a także w spółkach pracujących na jej rzecz. Byłoby to także ogromnym zagrożeniem dla efektywnego funkcjonowania KGHM Polska Miedz S.A.

Zwracamy się do Pana Prezesa o jednoznaczną informację, czy potwierdza Pan bądź zaprzecza, że jeszcze w bieżącym roku rozpocznie się proces wygaszania w H.M. Legnica najpierw jednego a później kolejnego pieca szybowego przetapiających własne bądź obce koncentraty miedziowe? Jaką przyszłość dla tej huty i jej pracowników i regionu szykuje Zarząd KGHM?   

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny


Odpowiedź na pismo zamieścimy na naszej stronie.

Możesz również polubić…