Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Wśród postulatów zgłoszonych na początku roku przez ZZPPM do Zarządu KGHM zalazły się dwa punkty dotyczące pracowników zatrudnionych w całej Grupie Kapitałowej Polskiej Miedzi. Dotyczą one ujednolicenia w wysokości odpisu na PPE na poziomie 7 proc. oraz podjęcia prac zmierzających do opracowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników spółek GK KGHM. W opinii wielu liderów naszego związku jest to bardzo dobra i oczekiwana przez pracowników inicjatywa. Podkreślają, iż jej realizacja zakończyłaby praktyki gorszego traktowania ludzi zatrudnionych w spółkach w porównaniu z zatrudnionymi w głównym ciągu technologicznym.

Przewodnicząca ZZPPM Nitroerg Lucyna Stajniak zwraca uwagę, iż cała Grupa Kapitałowa pracuje na końcowy wynik finansowy prezentowany przez KGHM. Z tego powodu wszyscy powinni mieć zagwarantowane w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy takie same uprawnienia pracownicze.

Przewodniczący ZZPPM KGHM Metraco, Andrzej Starzyński wskazuje na fakt, że dzięki jednolitym w całej Polskiej Miedzi zapisom układowym coroczne negocjacje płacowe mogłyby być bardziej efektywne i za każdym razem nie zaczynałyby się od zera..

.

Analizując wiele już odbytych rokowań, pomysł ustalenia zasad wzrostu wynagrodzeń dla spółek Grupy Kapitałowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Daje to bowiem pracownikom nadzieję, że ich pensje nie będą uzależnione od kaprysu pracodawcy lub poleceń Zarządu KGHM. Kolejnym przykładem są różne wysokości odpisów na PPE. Nie widzę powodu, aby pracownicy spółę GK mieli niższe składki od pracowników KGHM – mówi przewodniczący.

Podobną opinię ma też Dorota Zielonko, przewodnicząca ZZPPM PMT.

Uważam, że wprowadzenie w Polskiej Miedzi Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy podniosłoby poziom dialogu społecznego oraz zlikwidowało wciąż istniejące nierówności w traktowaniu poszczególnych grup zawodowych. Jest to powód wielu niezdrowych rywalizacji i sztucznie tworzonych podziałów.  

Możesz również polubić…