Trudne czasy wymagają dostosowania się do nowych wymogów

Zmiany w Statucie ZZPPM

24 lutego odbyło się XXIX Posiedzenie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów ZZPPM zwołanego na podstawie Uchwały nr 1 Rady ZZPPM z 4 lutego br. Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny otwierając zebranie podkreślił, iż głównym celem jest przeprowadzenie głosowania w sprawie dokonania takich zmian w Statucie ZZPPM, które w tak wyjątkowych sytuacjach jak na przykład ograniczenia epidemiczne zapewnią zachowanie ciągłości działania wszystkich działających statutowych organów Związku. Delegaci ZZPPM musieli więc zadecydować o dopuszczeniu do jednorazowego skracania lub przedłużenia kadencji władz związku o 12 miesięcy jednorazowo, wprowadzeniu opcji organizacji Nadzwyczajnych Zebrań Delegatów w trybie online oraz umożliwieniu głosowania korespondencyjnego.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, w składzie Andrzej Kurek, Krzysztof Łuka i Dariusz Sędzikowski, stwierdziła prawomocność zebrania. Na 81 uprawnionych do głosowania Delegatów, korespondencyjnie podpisało listy obecności 75 Delegatów. Po przeliczeniu głosów oddanych przez Delegatów ZZPPM w sprawie proponowanych zmian w Statucie ZZPPM stwierdziła, iż:

  • głosów ważnych oddano – 72 co stanowi 96,0%
  • głosów nieważnych – 3
  • za dokonaniem zmian – 72 głosy
  • przeciw dokonaniu zmian – 0 głosów.

Możesz również polubić…