Kulisy tegorocznych negocjacji płacowych

Korzystne dla tysięcy pracowników KGHM regulacje płacowe zostały zablokowane przez liderów dwóch organizacji związkowych.

 Odbyło się to nie tylko wbrew woli pozostałych organizacji związkowych a także wbrew woli Pracodawcy, który zamierzał przyjąć i wdrożyć te regulacje niezwłocznie. Proponował nawet wpisanie niektórych z nich do ZUZP dla Prac. KGHM. Rozwiązania te co ciekawe, w żaden sposób nie ograniczałyby poziomu wzrostu stawek płac zasadniczych, ilości przeszeregowań czy też poziomu gwarantowanego wzrostu płacy ogółem, o którą nikt oprócz nas wcześniej nie zabiegał.

            Jakie zapisy nie znalazły się w Porozumieniu zawartym przez strony ZUZP dla Prac. KGHM, a mogły- gdyby nie obstrukcja „bohaterów negocjacji”:

  1. rozszerzenie o 2 kategorie w górę widełek zaszeregowań pracowników (zał. nr 1 do ZUZP) dając szanse na przeszeregowane szerszej grupy zatrudnionych – sprzeciw do tej regulacji zgłosił w imieniu Solidarności Józef Czyczerski,
  2. zrównanie w prawach pracowników zatrudnionych w systemie pracy ciągłej i czterobrygadowej 24/48 godzin do praw jakie posiadają pracownicy zatrudnieni 8/16 godz. w systemie czterobrygadowym ( Par.34 ZUZP) – sprzeciw bez jakiejkolwiek argumentacji zgłosił w imieniu ZZPD Piotr Trempała,
  3. poszerzenie tabeli dodatków stażowych dla najstarszych pracowników zatrudnionych na powierzchni we wszystkich oddziałach KGHM – sprzeciw Piotra Trempały,

Spróbujcie rozszyfrować o co tym Panom (Piotr Trempała i Józef Czyczerski) z Z.G. Rudna chodziło, co chcieli tutaj zamanifestować.

Na pewno nie chodziło tutaj o szeroko pojęty interes pracowników  i ich godną zapłatę za ich trudną i niebezpieczną pracę.

            Niestety nie uzyskaliśmy także wsparcia w sprawie ujednolicenia na poziomie 7% odpisu na PPE w spółkach KGHM oraz uporządkowania i ujednolicenia w nich prawa układowego poprzez podjęcie prac nad jednolitym tekstem ponadzakładowego UZP dla pracowników tych spółek. Wygląda na to , że pracownicy tych spółek potrzebni są im wyłącznie w wyborach do RN KGHM.

            Po trudnych bojach, tym razem niekoniecznie z przedstawicielami Pracodawcy spisaliśmy mocno okrojone Porozumienie kończące negocjacje płacowe na 2021 rok.

W negocjacjach tych przedstawiciele Zarządu KGHM byli bardziej związkowi od wymienionych wyżej „związkowych działaczy”. Dziękujemy im za konstruktywną postawę.

            Największą wartością wynikającą z treści zawartego porozumienia jest dla nas pełna realizacja zgłaszanego przez naszą organizację (ZZPPM) postulatu 6% wzrostu płacy ogółem. Zapis ten gwarantuje realizację na wyższym niż zapisano (min.15%) poziomie ilość indywidualnych przeszeregowań. Stawki płac zasadniczych także wzrosną o wskaźnik zbliżony do naszego postulatu 5,2%. Pod wpływem nacisków ze strony związkowej Józef Czyczerski odstąpił od swojego wcześniej zgłaszanego sprzeciwu. Osiągnęliśmy w końcu sukces w postaci korzystniejszych zapisów dotyczących naliczania Karty Hutnika.

            W sumie, gdyby nie „związkowe konie trojańskie” ukryte w naszych szeregach moglibyśmy osiągnąć większy sukces w tych negocjacjach.

            Nie było także zgody na transmisję online z tych negocjacji,
  o co wcześniej postulowaliśmy. Przebieg tych obrad daje odpowiedź czego „związkowe konie trojańskie” się obawiały.

            Do tego tematu jeszcze wrócimy – te niedobre praktyki należy wyeliminować, tak by kolejne negocjacje nie przebiegały ku uciesze     i irytacji przedstawicieli Pracodawcy a kompromitujące stronę związkową.

            Wszystkim pozostałym liderom i ich organizacjom dziękujemy za konstruktywną i merytoryczna postawę.

            Na naszej stronie, wysłuchajcie jakie stanowiska w negocjacjach prezentował i jak je argumentował w imieniu ZZPPM przewodniczący Ryszard Zbrzyzny. Warto wyciągnąć z tego wnioski.

Możesz również polubić…