PIP potwierdza: Zarząd KGHM łamie prawo pracy, regulamin pracy, ustawę o związkach zawodowych oraz narusza przepisy RODO

Tak można podsumować wyniki kontroli przeprowadzonej w KGHM przez Państwową Inspekcję Pracy. Doszło do niej w wyniku skargi złożonej przez ZZPPM w sprawie zarządzenia prezesa Marcina Chludzińskiego nakładające na pracowników obowiązek informowania pracodawcę o planowanym miejscu urlopu.

-Nie mogliśmy się zgodzić by pod pretekstem pandemii w Polskiej Miedzi naruszane były podstawowe prawa pracowników do zachowania prywatności i godności oraz zasady dialogu społecznego i prawa związkowe   – komentuje przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny- Cieszę się, że Państwowa Inspekcja Pracy przyznała mam rację, zdyscyplinowała zarząd KGHM i uruchomiła procedurę przywracania w spółce praworządności.

Przypominamy, iż 3 lipca ZZPPM złożył do Państwowej Inspekcji pracy skargę o naruszenie przez Zarząd KGHM prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych.

Komentując korzystne dla nas wyniki kontroli PIP przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyny podkreśla, że w kontekście epidemii nie jest przeciwnikiem podejmowanych przez Polską Miedź działań profilaktycznych. Muszą one jednak być racjonalne i adekwatne do zagrożenia. Natomiast mieszanie propagandy i polityki do akcji rzekomo podnoszących nasze bezpieczeństwo zdrowotne jest kosztownym nadużyciem i hipokryzją.

–  Teraz żądamy wycofania z obiegu prawnego w Polskiej Miedzi kuriozalnego zarządzenia PZ/21/2020.  Oczekujemy też od zarządu KGHM natychmiastowego przystąpienia do rozmów ze związkami zawodowymi na temat procedur mających faktycznie a nie tylko wizerunkowo poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne na naszym terenie. Zapowiadam jednak, iż nie będzie z naszej strony zgody na   ingerowania pracodawcy w prywatne życie pracowników i ograniczanie ich konstytucyjnych swobód. Nawet w okresie epidemii nie wolno ludzi traktować jak niewolników.  –  mówi Ryszard Zbrzyzny.

Odpowiedź-na-pismo21

pismo-do-Zarządu-KGHM-2

Możesz również polubić…