Warto rozmawiać i rozumieć drugą stronę

„Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce” – to nazwa nowego programu finansowanego z Funduszy Norweskich. Nasz związek jest jego gospodarzem i głównym beneficjentem. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest promocja najlepszych praktyk budujących prawidłową współpracę między pracodawcami, pracownikami oraz stroną rządową w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.

Projekt obejmuje cykl debat z ekspertami norweskich związków zawodowych oraz polską kadrą naukową specjalizującą się w zakresie prawa pracy, nauk społecznych i ekonomicznych. 25 czerwca członkowie Rady ZZPPM w obecności kierownictwa OPZZ, Andrzeja Radzikowskiego i Barbary Popielarz mieli możliwość pierwszej wymiany opinii i refleksji. Strona norweska była reprezentowana przez naszego rodaka mieszkającego w Oslo Artura Kubika. Przewodniczącego Solidaritet, związku zawodowego założony przez Polaków dla Polaków pracujących w Norwegii. W spotkaniu uczestniczyła też Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych związana z Szkołą Główną Handlową w Warszawie. 

Otwierając to inaugurujące zebranie przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny podkreślił rolę prawidłowo prowadzonego dialogu społecznego zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego z jakim mamy obecnie do czynienia

Regulacje prawne związane z dialogiem społecznym mamy w Polsce całkiem dobre. Jednak ich praktyczne stosowanie pozostawia wiele do życzenia. Staje się to szczególnie widoczne dzisiaj, gdy wszyscy zmagamy się z ekonomicznymi konsekwencjami wywołanymi przez epidemię. Jeśli nic się nie zmieni na lepsze to obawiam się, iż taka polityka rządu, może napotkać opór i prowadzić do wybuchu powszechnego niezadowolenia. Dlatego tak ważne jest rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych za pomocą konsultacji i zrozumienia racji wszystkich zainteresowanych stron a nie tylko pozorowanie dialogu– mówił Ryszard Zbrzyzny. 

Realizacja projektu zaplanowana jest do końca sierpnia 2021 roku.  Do tego czasu przeprowadzone spotkania i debaty zaowocować mają specjalnym opracowaniem pokazującym możliwości dostosowania najlepszych doświadczeń norweskich do współczesnych polskich realiów z zakresie dialogu społecznego.

W celu poprawy trójstronnego dialogu społecznego projekt zakłada:

  • Wzmocnienie trójstronnego dialogu społecznego i współpracy w Polsce poprzez przejęcie najlepszych praktyk norweskich w celu zwiększenia potencjału partnerów społecznych
  • Zaangażowanie się w trójstronny dialog społeczny, który zaowocuje lepszymi stosunkami przemysłowymi i dobrobytem gospodarczym
  • Ustanowienie struktur dialogu społecznego i sieci partnerów społecznych, którzy podpiszą układy zbiorowe dotyczące współpracy
  • Wprowadzenie najlepszych praktyk norweskich podczas warsztatów i szkoleń na szczeblu krajowym w Polsce i podniesienie świadomości partnerów społecznych
  • Dążenie do osiągnięcia wyższego poziomu zaufania wśród partnerów społecznych, w tym rządu, co zaowocuje lepszą, dostosowaną do potrzeb polityką krajową i lokalną.
  • Utworzenie komitetów do spraw godnej pracy poprzez wykorzystanie nowej platformy trójstronnego dialogu społecznego.

Możesz również polubić…