Pismo do Zarządu KGHM w sprawie okresowego spotkania ZUZP

Obowiązkiem stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A wynikającym z przepisów § 81 tego Układu jest dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania Układu jak też omawianie ważnych dla stron spraw z zakresu współpracy pracodawców i związków zawodowych. W czerwcu przypada termin dokonywania tych czynności wraz z obowiązkiem nałożonym na pracodawcę przekazania zestawu informacji wpisanych w §81 ust.3 Układu. Poniżej prezentujemy pismo przesłane do Zarządu w tej sprawie.


Możesz również polubić…