Strażackie problemy

Strażackie problemy

25 lutego 2020 r. w warszawskiej siedzibie OPZZ na wniosek przewodniczącego Zarządu ZZ Pracowników Portu Lotniczego Wrocław S.A. Krzysztofa Szebysty wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zorganizował spotkanie z posłem SLD Wiesławem Szczepańskim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W obradach wzięli udział przedstawiciele wielu związków zawodowych skupiających w swoich szeregach strażaków. W gremium tym ZZPPM reprezentowany był przez Władysława Chomę, przewodniczącego MO ZZPPM ZG LUBIN JRGH.

– To była długa i merytoryczna dyskusja poświęcona między innymi tak ważnym sprawom, jak kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym oraz bezpieczeństwem samych strażaków, którzy pozbawieni prawa do wcześniejszej emerytury muszą pełnić trudną i niebezpieczną służbę w wieku powyżej 60 roku życia. – Wyjaśnia Władysław Choma.

W kontekście zakładowych straży pożarnych poruszono też problem naruszenia art. 32 Konstytucji mówiącego o równości traktowania pracowników wobec prawa. W wyniku dyskusji poseł Szczepański zadeklarował, że sporządzi pogłębioną analizę sytuacji i przedstawi ją podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

– Liczę na to, że przyczyni się to do rozwiązania nierównych uprawnień przyznanych strażakom zakładowych służb w porównaniu z kolegami z Państwowej Straży Pożarnej – zaznacza Władysław Choma.

Możesz również polubić…