Komunikat ZZPPM

       Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy zarządem KGHM Polska Miedź S.A. a związkami zawodowymi. Na jego mocy w 2020 roku stawki płac zasadniczych wzrosną o 6 procent na każdej kategorii.

Ponad to:

  • na wniosek ZZPPM wpisano do porozumienia gwarancje wzrostu w 2020 roku płacy ogółem na poziomie nie niższym niż 6 procent. Jest to szczególnie ważny zapis, gdyż w 2019 roku płace ogółem w KGHM wzrosły tylko o 2,2 procent.
  • Zarząd firmy przyjął postulat ZZPPM dokonania w 2020 roku przeszeregowania co najmniej 15 procent pracowników
  • na wniosek ZZPPM zostanie wpisana do ZUZP obligatoryjna ilość skierowań na wczasy profilaktyczno – lecznicze obejmująca każdego roku 445 pracowników.
  • Zrealizowany został postulat ZZPPM zmiany podstawy naliczania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych z VIII na X kategorię. Stosowna nowelizacja zostanie wpisana do ZUZP
  • Znowelizowane zostaną zapisy dotyczące ekwiwalentu za pomoce szkolne, bez uszczuplenia jego wysokości.
  • Ujęte też będą w zapisach ZUZP nowe, bardziej korzystne, zasady Abonamentu Medycznego.
  • Nowelizacji ulega tabela urlopów dodatkowych.
  • Sukcesem zakończyła się długotrwająca walka o dodatek ratowniczy dla strażaków, członków sekcji specjalistycznych (nurkowej i wysokościowej).  

Możesz również polubić…