Pismo do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie sytuacji w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Prezentujemy poniżej stanowisko ZZPPM w stanowisko w sprawie sytuacji w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.


Za nami 6 tygodni 2020 roku a w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nadal jesteśmy w roku 2019. Właściciel (czytaj Zarząd KGHM) nie zważając na to co dzieje się w otoczeniu uskutecznia w najlepsze mechanizmy ręcznego sterowania tymi spółkami. Narzuca im z księżyca wzięte programy oszczędnościowe a jednocześnie ustala uznaniowo ceny za sprzedaż na rynek KGHM świadczonych przez nie usług i produktów. Zachowania takie uznać należy za niedopuszczalne praktyki monopolistyczne, nie mające nic wspólnego z dobrymi praktykami kupieckimi. O zachowaniach etycznych w biznesie nie zapominając. Kłaniają się tutaj także przepisy sankcyjne Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego w zakresie umyślnego działania na szkodę spółki.

W większości spółek grupy kapitałowej KGHM pracownicy wynagradzani są na poziomie niższym niż średnia płaca krajowa. Przyrosty nominalne ich płac zdecydowanie odstają od tempa wzrostu płac w polskiej gospodarce. Na rok 2020 w żadnej ze spółek nie zawarto porozumień, które gwarantowałyby przyrost wynagrodzeń przynajmniej na poziomie ich średniego wzrostu w polskiej gospodarce.

Zarządy tych spółek „ubezwłasnowolnione przez właściciela” nie podpisują porozumień płacowych ze stroną związkową na 2020 rok, a jednocześnie

 z „zaciśniętymi zębami” podpisują narzucane im umowy na sprzedaż produktów

 i usług po cenach niższych niż koszty ponoszone przy ich realizacji. Takie zachowania mogą być podstawą do oskarżenia za działania szkodzące interesom tych spółek i ich pracownikom. Nie wykluczamy podjęcia działań ukrócających tym niedozwolonym praktykom.

Zwracamy się do Zarządu KGHM o doprowadzenie do normalności wzajemnych relacji z Zarządami swoich spółek. Jeśli jednak nadal Zarząd KGHM zamierza wyręczać Zarządy tych spółek w operacyjnym zarządzaniu to niech je zlikwiduje i wprowadzi w strukturę KGHM jako jego oddziały.

Dzisiaj oczekujemy niezwłocznego wyznaczenia terminu spotkania przedstawicieli Zarządu KGHM z udziałem Zarządów ZZPPM ze spółek grupy kapitałowej KGHM celem poznania prawdziwych planów właścicielskich na 2020 rok w stosunku do tych spółek i ich pracowników.

 Chcemy wiedzieć, jak mają wyglądać w 2020 roku:

  • przyrosty płac oraz innych świadczeń pracowniczych w tych spółkach,
  • polityka kadrowa ze szczególnym uwzględnieniem rosnącego przerostu zatrudnienia w sferze poza produkcyjnej,
  • niedopuszczalnych praktyk monopolistycznych we wzajemnych relacjach,
  • „przenoszenia” na spółki i ich pracowników długów generowanych na poziomie KGHM.

Sprawę prosimy potraktować jako pilną, oczekujemy stosownych działań oraz bezpośredniego spotkania.

PDF Embedder requires a url attribute KGHM-Polska-Miedź-S.A.

Możesz również polubić…