Bez porozumienia

       Kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM, które odbyło się w dniu 04 lutego 2020 niestety zakończyło się fiaskiem.

Propozycja Zarządu KGHM wzrostu stawek płac zasadniczych o 5% w sytuacji, gdy przepis § 76 ust. 3 ZUZP gwarantuje nam wzrost na poziomie 4,67% uznana została za mało poważną i znacząco odbiegającą od wspólnego stanowiska organizacji związkowych żądających 11% przyrostu tych stawek.

        Podjęliśmy wspólnie próbę wprowadzenia alternatywnego, pakietowego rozwiązania gwarantującego przyrost wynagrodzeń ogółem w 2020r. na poziomie zbliżonym do skutków wzrostu o 11% stawek płac zasadniczych.

Także to pakietowe, alternatywne rozwiązanie do wcześniej postulowanego nie zostało zaakceptowane przez negocjatorów Zarządu KGHM.

W tej sytuacji ogłoszona została przerwa w negocjacjach do czasu

wypracowania przez Zarząd KGHM propozycji, która byłaby bardziej poważna i zbliżona do postulowanych przez organizacje związkowe wielkości. Oczekujemy, że nastąpi to bez zbędnej zwłoki.

Nie ma i nie będzie naszej zgody na dalszy spadek płac realnych, co niestety miało miejsce w 2019 roku.

PDF Embedder requires a url attribute KOMUNIKAT-04_02

Możesz również polubić…