Komunikat z negocjacji płacowych

W dniu 22 stycznia b.r. strony ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęły negocjacje w sprawie ustalenia nowej, wyższej wysokości wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych na 2020 rok. Negocjacje te będą kontynuowane, gdyż w sprawach zasadniczych stanowisko Zarządu KGHM znacznie odbiega od naszych postulatów.

Zarząd KGHM odmówił dokonania jakichkolwiek zmian w zał. nr 11 do ZUZP, a tym samym nie dotrzymał wcześniejszych deklaracji o konieczności wyeliminowania wpływu podatku miedziowego na postępujący spadek wysokości nagrody rocznej z tytułu wypracowywanego zysku. 

W tych okolicznościach organizacje związkowe przyjęły wspólne stanowisko (postulat) w sprawie konieczności podniesienia z dniem 01-01-2020r stawek płac zasadniczych o 11%. Propozycja Zarządu sięgająca jedynie ok. 4,7% ze zrozumiałych względów nie mogła zostać przez nas poważnie potraktowana. W sprawie tej Zarząd KGHM potrzebuje jeszcze czasu na zastanowienie, na co wyraziliśmy zgodę.

W tle tych zasadniczych rozmów kontynuowaliśmy wcześniej rozpoczęte rozmowy na temat potrzeby dokonania innych zmian w ZUZP.
Finalizujemy tutaj m.in.:

• nową, wyższą podstawę naliczania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych z VIII kategorii na X kategorię płac zasadniczych,

 • odciążenie ZFŚS od kosztów przejazdu urlopowego i finansowania wczasów profilaktyczno-leczniczych. Koszty te pokrywane będą z i innych funduszy pracodawców,

 • zrównania ratowników straży pożarnej w prawach i gratyfikacjach z ratownikami funkcjonującymi w innych podmiotach KGHM,

• bardziej korzystne od dotychczasowych kryteria do uzyskania prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,

• uporządkowane zostaną zasady i prawa do urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w hutach.

Oczekujemy, że kolejny etap negocjacji nastąpi niebawem i zakończy się podwyższeniem stawek płac zasadniczych na postulowanym 11% wzroście. Uchroni to pracowników przed kolejnym spadkiem płac realnych w 2020 roku.

Sytuacja KGHM jest stabilna, perspektywa optymistyczna jak wypowiada się w mediach prezes KGHM – to i nasz postulat nie jest ponadwymiarowy. 

Sukcesami należy dzielić się także z pracownikami, którzy na nie ciężko pracują.

KOMUNIKAT

Możesz również polubić…