Rozpoczęły się obchody barbórkowe w ZZPPM – na początek Karczma Piwna w O/ZWR

Tradycyjnie już w Kaczycach odbyła się tegoroczna Karczma Piwna naszej organizacji związkowej w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud. Okazję do świętowania miało ponad stu pięćdziesięciu uczestników imprezy. Wśród zaproszonych gości byli przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. Dyrektor Naczelny Oddziału Paweł Piwowar, Dyrektor Techniczny Jerzy Członka.
Tradycyjnie, jak to się dzieje od kilku lat, na karczmę przybyła delegacja ze Śląska, na czele której stał przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ ” Przeróbka” Sławomir Łukasiewicz. Wśród gości byli przewodniczący ZZPPM oddziałów i spółek KGHM.

Podczas karczmy podziękowano przybyłym emerytom oraz przyjęto w poczet związkowej braci przeróbkarskiej dziewięciu naszych kolegów

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ ” Przeróbka” Sławomir Łukasiewicz wręczył Przewodniczącemu ZZPPM O/ZWR Dariuszowi Sędzikowskiemu odznaczenie związkowe „Zasłużony dla ZZ „Przeróbka”

Nas Przeróbkarzy miedzi i węgla łączy nie tylko wspólna walka o bezpieczne warunki pracy i godziwe wynagrodzenia, należne uprawnienia emerytalne, ale również i dzielenie nas łączy. Potrafimy się bowiem dzielić wspólnymi doświadczeniami i radością świętowania.

Za to wszystko pragniemy Wam bardzo podziękować i wręczając odznaczenie związkowe ZZ „PRZERÓBKA”, Dariuszowi Sędzikowskiemu – przewodniczącemu ZZPPM O/ZWR, składamy wszystkim Przeróbkarzom z KGHM za jego pośrednictwem wielkie słowa uznania i poszanowania.

Dziękujemy Wam za to wszystko, co robicie każdego dnia dla dobra Przeróbkarzy. To był dla nas duży zaszczyt i honor być razem z Wami Przeróbkarzami z KGHM, powiedział Sławomir Łukasiewicz w imieniu delegacji ZZ „PRZERÓBKA” ze śląskich kopalń.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkleORTEIQ3c0opf9b2wUePh~_5ojYpkioSpmzGhGL~%3BsmBSFXzOGC9oA5kDZD~_AZd8QIsAmigiWQ4oLeADZAM0fyD0vVSSAcZW4mz9iUREAdAmpfgqXi8kp2G1tvEBXoCkmSMaBo1YF78cxard1YovvV~%3BQXMmr6D6QYi8Yl0LD3xfHTHMnxphY2~_SQvhxN~_kQD82ipAXYalfo0SO9LloyoXPSy6UXbITrtq51t8dianEb1uiRcdEBqIMcG8wtW0VNBsGWaYJ1f0rHFKot9bSHqL7q0I6nHAkZzo~%3BFdYUtNRTa6lU2KNdjcKftV5G7O4qvYHI292FZglU4xJ4XoKbtKDuw25j5wlqEDWusffVywCg~-~-.bps.a.2633284253400149&type=1&__xts__[0]=68.ARC5YGDYYNTdrEaS0ao9D4hwTqHBRbEce98hzIJMKPIByT54JeOf4KDWHmEgrNfr4epu-NddyebdFym13DKzaIqkO1wwUc9X62Fi_c6xPqCcl_cuJtuQ1psUpPa88CGS1W8kV-WJotjiAcXYmocZZX67fzXRJMdB8nOWR9dGacOwS8ZmOKVONPBEz-WuuGAB_ptafCe-Vh1kowWwAtR_h0oLFd4je8H3aqQiy-pXG9iey1Z03b8UO1aVq4MduKkq5dgytqx7aiwIZ1TkuoaNlc6yzSJCTBJ2JHSg1tLgAnQQaLyX19kpVbwqjEKZC1pSu5NJa2IBDU1pTedSLfl4HwxLLO64pBEnCtZxFGiQHNe8dFQ8wJrb0X6Lt-2nqckizkt-B_7sspifnLcVZKaFA0sGh-0qBqNFSM975Wt_v_H9wnMQRTeyLdpVFwtF-W3NciLphx4ZUa8VAppqJbvC&__tn__=HH-R

Możesz również polubić…