Obchody Barbórkowe 2019 w ZZPPM – Centralna Akademia ZZPPM

23 listopada w głogowskim ośrodku kultury odbyła się Centralna Akademia Górnicza ZZPPM. Miała ona niezwykle uroczysty i podniosły charakter.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciel prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz przewodniczący ZZG w Polsce Dariusz Potyrała.
Jednak najważniejszymi uczestnikami Akademii była kilkudziesięcioosobowa grupa naszych koleżanek i kolegów, która została udekorowana honorowymi odznakami: „Zasłużony dla Górnictwa RP”, „Zasłużony dla Energetyki”, „Za zasługi dla OPZZ”, „Za zasługi dla Górniczego Ruchu Związkowego” oraz „Zasłużony dla ZZPPM”.
Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją akademia rozpoczęła się od wprowadzenia związkowych pocztów sztandarowych i odegrania hymnu górniczego.


Kolejnym punktem programu była ceremonia wręczenia na ręce przewodniczącej ZZPPM INOVA Bożeny Tabiś sztandaru ufundowanego dla jej organizacji.
Uważam, że sztandar ten to wymowny dowód uznania dla całej naszej organizacji, która od wielu lat aktywnie działa na rzecz praw pracowniczych. Jestem też przekonana, że nasza młodzież związkowa będzie kontynuować ten kierunek funkcjonowania – mówiła przewodnicząca Bożena Tabiś.

W przemówieniu Ryszarda Zbrzyznego poprzedzającym ceremonię wręczenia medali też nie zabrakło słów uznania i szacunku dla wszystkich wyróżnionych.
Jesteście wizytówką naszej organizacji – mówił przewodniczący Ryszard Zbrzyzny. Wasze zaangażowanie w codzienne funkcjonowanie związku ma bezpośrednie przełożenie w jego osiągnięciach. Tam, gdzie liderzy są aktywni, tam załoga ma poczucie swojej podmiotowości i siły. Pracodawca jest więc zmuszony prowadzić konstruktywny dialog społeczny, który siłą rzeczy owocuje poprawą poziomu życia załogi. Wiele na tym polu już dokonaliście i należą się wam podziękowania. Liczę jednak, że nie jest to wasze ostatnie słowo i jeszcze wiele dobrego przed nami. Wierzę też, że nigdy nie pozwolicie na to, by czyjekolwiek niepotrzebne małostkowe ambicje zadały kłam maksymie widniejącej na naszych sztandarach. Napisaliśmy na nich, iż może nas wiele różnić, ale nic nie powinno nas dzielić. Buduje ona naszą jedność i to jest nasza najpotężniejsza broń. To dzięki tej zasadzie w Zagłębiu Miedziowym wciąż mamy dziesiątki tysięcy dobrych i stabilnych miejsc pracy. Ludzie zatrudnieni zarówno w KGHM, jak i niektórych spółkach grupy kapitałowej mają zapewniony wachlarz praw pracowniczych, o jakich w innych branżach załogi mogą tylko pomarzyć. Pracowniczy Program Emerytalny. Abonament Medyczny, deputat węglowy, nagrody jubileuszowe, zwiększone odpisy na ZFŚS – to tylko niektóre z przykładów tych naszych związkowych sukcesów, na które pracowaliśmy przez wiele lat. Szanujmy ten dorobek, ale też nie spoczywajmy na laurach. Nic nie jest nam dane raz na zawsze. Trzeba wiele mądrości, by nie tylko go nie stracić, ale nadal poszerzać należne pracownikom uprawnienia. Szczególnie wiele jest jeszcze do zrobienia w grupie kapitałowej. Wierzę jednak, że zwierając szeregi, doprowadzimy do sytuacji, w której załoga żadnej z nich nie będzie się czuła gorzej traktowana lub pomijana przy podziale zysku wypracowanego przez całą Polską Miedź.

Możesz również polubić…