Prace nad unijnym projektem zakończone

Spotkaniem w Maladze zakończyły się prace nad unijnym projektem pod nazwą „Promocja wzrostu zaufania i zapobieganie konfliktom pomiędzy partnerami społecznymi poprzez ich zaangażowanie w proces podejmowania decyzji”, którego liderem był ZZPPM.

W projekcie, który był realizowany w okresie od grudnia 2017 r. do lipca 2019 r. oprócz naszej organizacji związkowej beneficjentami, współbeneficjentami lub partnerami były następujące organizacje:

  • Samostoen Sindikat na Rabotnicite od Energetika, Rudarstvo i Industrija na R. Makedonija [SSERI SO AD ELEM] z Macedonii
  • Samostalni Sindikat Radnika Energetike Srbije [SSRES] Serbii
  • Federation of the Independent Syndicates of Miners [FNSM] Bułgarii Związek Pracodawców Dolnego Śląska [ZPDS]  Polska
  • Asociación Industrial, Técnica y de Comercio [ASITECO] Hiszpania
  • Federatia Nationala Mine Energie [F.N.M.E.] Rumunia Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid [CSIT UNIÓN PROFESIONAL] Hiszpania

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości partnerów społecznych (związków zawodowych, pracowników, pracowników niezrzeszonych i pracodawców) w zakresie wzajemnych korzyści wynikających z udziału pracowników w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach w sektorze wydobywczym.

Drugim celem, będącym konsekwencją poprzedniego, było dostarczenie metod, narzędzi i technik, które pozwolą pracownikom zaangażować się w proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie świadomości partnerów społecznych w zakresie różnych rozporządzeń i dyrektyw Unii Europejskiej oraz ustanowienie ram umożliwiających konstruktywny dialog na szczeblu krajowym i międzynarodowym, skierowany zasadniczo do sektora górniczego.

Poniżej prezentujemy efekty prac i zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

FOSTERING_Publikacja-Wersja-FINALNA

Fostering-trust_PL

Możesz również polubić…