Przewodniczący OPZZ Jan Guz nie żyje

W dniu 24.05.2019 odszedł od nas Jan Guz, wieloletni przewodniczy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Człowiek o ogromnej wrażliwości społecznej . Działacz związkowy , obrońca praw pracowniczych i wychowawca młodzieży . Sprawdzony i oddany przyjaciel Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci . Wyrazy współczucia dla Rodziny


Jan był człowiekiem o wielkim sercu dla ludzi.
Nigdy nikomu nie odmówił pomocy.
Nidy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby.
Był z nami na dobre i złe.
Był naszym wielkim Przyjacielem.
Żegnaj Przyjacielu
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci,
w pamięci ludzi Polskiej Miedzi.
Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego

Jan Guz pełnił wiele funkcji społecznych i obywatelskich. Był m.in. radnym samorządu terytorialnego, wiceprzewodniczącym wojewódzkiej rady zatrudnienia, członkiem rady nadzorczej oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształcenia Zawodowego. Jako przewodniczący OPZZ w 2004 r. został powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Był członkiem międzynarodowych organizacji związkowych: Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Międzynarodowej Konfederacja Związków Zawodowych. Był autorem wielu publikacji z zakresu polityki społecznej i gospodarczej. Z ramienia w OPZZ 2015 r. został członkiem Rady Dialogu Społecznego

Możesz również polubić…