Spór zbiorowy puka do drzwi dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego. Cierpliwość załogi na wykończeniu

Niewystarczająca liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, kontrowersyjny system premiowy, wieloletnie… Continue reading

Spór zbiorowy puka do drzwi dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego. Cierpliwość załogi na wykończeniu Read More »