MCZ w akcji

Niedawna zmiana kierownictwa w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych to bezpośredni powód spotkania naszych koleżanek z zarządu ZZPPM MCZ Katarzyny Kobylińskiej, Józefy Golec i Eweliny Babuśki z nowym prezesem Krzysztofem Pawłowskim.

Odbyło się ono 17 kwietnia i głównym tematem rozmowy było nawiązanie dialogu społecznego oraz wstępne określenie zakresu i zasad współpracy szefostwa placówki z reprezentacją załogi.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Krzysztof Pawłowski przed laty stał na czele Miedziowego Centrum Zdrowia.

–Miło było nam słyszeć jak prezes kilkakrotnie podkreślał, iż z tamtych czasów dobrze wspomina kontakty z naszym związkiem –komentuje Katarzyna Kobylińska p.o. przewodniczącej ZZPPM MCZ – Mówił też, że jesteśmy organizacją, która nie tylko bardzo dba o stałą poprawę warunków pracy i płacy pracowników, ale również angażuje się w liczne działania mają cena celu integrację załogi. Ma to w jego ocenie jako pracodawcy bezpośrednie przełożenie w kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich i w konsekwencji podnosi standardy obsługi pacjentów. Jest to wartość, której nie można przecenić. Nie ukrywam, że było nam niezwykle miło słyszeć taką opinię. Pokazuje ona sens tego, co robimy i napawa optymizmem na przyszłość.

Również Józefa Golec i Ewelina Babuśka podkreślały otwartą na dialog i współpracę postawę nowego prezesa.

W trakcie spotkania nasze koleżanki poruszyły temat Pracowniczego Programu Emerytalnego i spytały o ewentualną możliwości jego wprowadzenia w polkowickiej placówce.

W odpowiedzi usłyszały deklarację sprawdzenia przez zarząd możliwości uruchomienia tego programu.

– Prezes nie odrzucił naszych propozycji – mówi Katarzyna Kobylińska. – Poprosił jedynie o chwilę na zbadanie tematu i sprawdzenie wszystkich dostępnych opcji. Zaproponował też, byśmy w drugiej połowie maja wrócili do rozmowy. Mam więc nadzieję, że już niedługo będziemy mogły podać więcej szczegółów i określić szanse na realizację naszych oczekiwań.

Kolejnym ważnym tematem, którym zajmują się koleżanki zarządu ZZPPM MCZ, jest szykowane wystąpienie do zarządu MCZ o przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu medycznego innego niż lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Pieniądze te mają pochodzić ze zwiększonych niektórych wycen NFZ.

– Procedura ta wynika ze stanowiska prezesa NFZ, który wyraźnie stwierdził, że o pieniądze te powinny upominać się w pierwszej kolejności zakładowe organizacje związkowe – wyjaśnia Katarzyna Kobylińska. –Niezależnie od tego szykujemy się też do zorganizowania wyraźnej akcji poparcia dla rozpoczynającego się protestu fizjoterapeutów. Uważamy, że ta grupa zawodowa też ma pełne moralne prawo domagać się za swoją pracę godnych wynagrodzeń.  Podobnie jak diagności laboratoryjni, radiolodzy czy też pracownicy administracji medycznej.

Możesz również polubić…