O MCZ w piśmie do Zarządu KGHM Polska Miedź


Jak informowaliśmy jednym z wiodących tematów posiedzenia Rady ZZPPM była ocena funkcjonowania Abonamentu Medycznego MCZ. Wnioski z dyskusji znalazły wyraz w piśmie skierowanym do Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., który poniżej prezentujemy.


Lubin, dnia 01.04.2019r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A

Szanowny Panie Prezesie

Doskonalenie funkcjonowania Abonamentowej Opieki Medycznej świadczonej przez MCZ S.A na rzecz załóg pracowniczych Polskiej Miedzi jest dla nas szczególnie ważną sprawą. Stąd też obradująca w dniu 27 marca br. Rada ZZPPM po dyskusji z udziałem Zarządu MCZ S.A dokonała oceny funkcjonowania abonamentu medycznego od czasu, kiedy został on uruchomiony do dnia dzisiejszego. Jest to już okres ponad 8 lat, a w zasadach i wzajemnych świadczeniach nie nastąpiły istotne zmiany. Tak po stronie kosztowej dla pracodawców i pracowników jak i po stronie MCZ S.A jeśli chodzi o zakres i pogarszającą się dostępność pracowników do abonamentowej opieki medycznej. Stan ten naszym zdaniem wymaga gruntownego przeglądu oraz znacznej nowelizacji obowiązujących zasad.

Za szczególnie ważne uważamy m.in.:
a) istotną poprawę zasad organizacyjnych w realizacji usług medycznych

 b) poprawę dostępności do lekarzy niektórych specjalizacji, gdzie generowana jest zbyt duża kolejka i odległe terminy przyjęć — nie jest to stan do zaakceptowania,

c) postęp techniczny, nowe technologie medyczne, które „zapukały” do drzwi MCZ S.A. w ciągu ostatnich 8 lat to także przyczynek do tego by abonamentową opiekę medyczną dodatkowo ubogacić pozyskanymi w tym zakresie możliwościami.
 d) urealnienia także wymaga (po 8 latach) poziom wynagrodzenia za usługę abonamentową świadczoną przez MCZ S.A. Należy tego dokonać bez angażowania dodatkowych opłat ze strony pracowników.

Dodatkowo, podczas dyskusji na temat poziomu świadczonych usług medycznych ponownie, jak przed rokiem zgłoszony został postulat konieczności poprawy (naprawy) zasad przeprowadzania badań okresowych w Głogowie. Wątpliwości budzi tutaj zakres wymaganych badań, ich częstość oraz brak możliwości wykonania jednego dnia. Stanu takiego nie akceptujemy, badań tych nie można realizować „na raty”.

Mając na względzie, mimo wielu udogodnień, pogarszający się stan abonamentowej opieki medycznej jak i niektórych aspektów medycyny pracy wnosimy o możliwie szybkie podjęcie działań naprawczych w tym zakresie.

Do wiadomości:
 — Zarząd MCZ S.A
— Zakładowe (Międzyzakładowe) Zarządy ZZPPM


Za Radę ZZPPM
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Możesz również polubić…