Poważne ostrzeżenie ze strony ZZPPM Pol-Miedź Trans.

Żądania płacowe , wezwanie do zrealizowania uzgodnień w sprawie zmian ZUZP i wynegocjowanych już podwyżek oraz ostrzeżenie przed wejściem związku w procedurę sporu zbiorowego w przypadku braku oczekiwanych przez załogę decyzji ze strony zarządu spółki .- To podstawowe punkty pisma skierowanego przez ZZPPM PMT do prezesa Wojciecha Kurzyjamskiego. Miejmy nadzieję, że dokument ten podziała otrzeźwiająco na władze spółki.

Pan Wojciech Kurzyjamski
Prezes Zarządu
Pol-Miedź Trans Sp z o.o.

W związku z powzięciem informacji potwierdzonej przez Pana Prezesa o posiadaniu w firmie dodatkowych 3 mln zł na wzrost wynagrodzeń żądamy przeznaczenia tych pieniędzy na istotne podniesienie stawek płac zasadniczych wszystkich pracowników spółki.
Oczekujemy na niezwłocznego spotkania celem uzgodnienia szczegółów tych podwyżek.
Jednocześnie przypominamy, że w styczniu tego roku uzgodniliśmy z Zarządem Spółki zakres zmian ZUZP oraz uruchomienie podwyżek dla całej załogi.
Domagamy się o niezwłocznej realizacji naszych żądań .
Zapowiadamy też że w przypadku braku oczekiwanych przez nasz związek decyzji rozpoczniemy procedurę sporu zbiorowego .

MO ZZPPM w Grupie Kapitałowej Pol-Miedź Trans
Za MIĘDZYZAKŁADOWY ZARZĄD
Przewodnicząca
Dorota Zielonko

Możesz również polubić…