Poważne ostrzeżenie ze strony ZZPPM Pol-Miedź Trans.

Żądania płacowe , wezwanie do zrealizowania uzgodnień w sprawie zmian ZUZP… Continue reading

Poważne ostrzeżenie ze strony ZZPPM Pol-Miedź Trans. Read More »