Porozumienie podpisane !!!

Po wielu spotkaniach z Zarządem Pebeka S.A. i znacznym wyczerpaniu procedur opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego PeBeKa S.A. w Lubinie w dniu 01 marca 2019r. podpisał porozumienie z Pracodawcą w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń obowiązującego od 01 lutego b.r.

Poniżej treść komunikatu Zarządu Zakładowego ZZPPM w PeBeKa S.A.

komunikat-pbk

Możesz również polubić…