Forum do lamusa

W ZG Polkowice-Sieroszowice działające do tej pory Forum już przestało na rzecz załogi efektywnie działać, więc najwyższa pora na zmianę

– Tak uważają nasi koledzy z ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice i szykują się do zastąpienia skostniałego Forum nowym ciałem, czyli Radą Pracowników. Organem umocowanym ustawą z 2006 roku będącą implementacją prawa unijnego, regulacji kładących szczególny nacisk na rozwój autentycznego dialogu społecznego w miejscu pracy oraz partycypacji pracowników w zarządzaniu firmą.

– Zależy nam na tym, byśmy wykorzystywali wszelkie możliwości prawem przewidziane w codziennym dbaniu o interesy całej załogi – wyjaśnia przewodniczący ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice Piotr Lewandowski. – Jednak by być w tym skutecznym, nie możemy skupiać się w grupkach wzajemnej adoracji. Tymczasem niestety od pewnego czasu odnoszę wrażenie, że niektórzy członkowie Forum właśnie taką postawę prezentują. Sprawy zakładu i załogi nie są dla nich najważniejsze. Zajmują się wyłącznie dbałością o siebie i swoich najbliższych popleczników. Zwykły pracownik nie jest w polu ich zainteresowania. To trzeba zmienić. Rada Pracowników daje taką możliwość i powinniśmy z tego skorzystać. Dlatego też rozpoczynamy uruchamianie procedury kończącej funkcjonowanie Forum i rozpoczynającej w to miejsce proces powołania do życia Rady Pracowników. Zaczynamy też konsultacje wśród członków naszej organizacji, kogo z naszego grona rekomendować do wyborów. Musi on mieć charakter prawdziwego związkowca, a nie karierowicza. Ponadto powinien swobodnie poruszać się w obrębie wszelkich zestawień finansowych.

 Kto może być członkiem Rady

Podczas wyborów do Rady Pracowników głosować mogą wszyscy zatrudnieni, ale prawo kandydowania przysługuje tylko tym, którzy przepracowali w firmie nieprzerwanie co najmniej rok i nadal są w niej zatrudnieni. To automatycznie wyklucza wszystkich emerytów i rencistów. Do Rady mogą kandydować zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i pracownicy niezrzeszeni. Wybory organizuje pracodawca, działając na wniosek grupy co najmniej 10 proc. zatrudnionych.

Kompetencje Rady

Rada może stawiać pytania i oczekiwać informacji między innymi na temat sytuacji finansowej firmy, zakładanych planów produkcyjnych, organizacji pracy, stanu zatrudnienia i zakładanych zmian w tym zakresie. Ponadto pracodawca obowiązany jest skonsultować z Radą wszelkie zamiary dotyczące zmiany poziomu lub struktury zatrudnienia oraz organizacji pracy.

Możesz również polubić…