Informacja z posiedzenia Rady ZZPPM

Z końcem stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady ZZPPM, podczas którego przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania Planu Pracy Prezydium i Rady ZZPPM oraz sprawozdanie finansowe. Ustalono wysokość składki członkowskiej wpłacanej do centrali związku przez zakładowe organizacje, zatwierdzono budżet i plan pracy na 2019 rok.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W trakcie dyskusji poświęconej bieżącym sprawom przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny podsumował przebieg niedawnych negocjacji płacowych w KGHM zakończonych podpisaniem porozumienia przez wszystkie strony ZUZP. W jego ocenie zawarte uzgodnienia tylko w nieznacznym stopniu spełniają oczekiwania załogi. Zwrócił też uwagę na coraz bardziej widoczną konieczność zmiany zasad naliczania pracownikom głównego ciągu technologicznego nagrody rocznej. Wiele wskazuje na to, iż tegoroczne zaliczki wypłacane na poczet zysku ze względu na bardzo niski wynik przewidywany przez zarząd Polskiej Miedzi mogą być na minimalnym poziomie. To oznacza, że związek już teraz powinien zacząć szykować się do działań zapobiegających obniżeniu rocznych dochodów ludzi zatrudnionych w KGHM.

Podsumowując prace związku w 2018 roku, przewodniczący podkreślił znaczenie uruchomienia Pracowniczego Programu Emerytalnego w spółkach grupy kapitałowej Polskiej Miedzi.

– Jest to nasz ogromny sukces, który teraz ma wielu ojców. Mam nadzieję, że ludzie będą pamiętali, iż dodatkowe zabezpieczenie emerytalne mają dzięki uporowi i konsekwencji ZZPPM. Dobrze by też było, gdyby przypomnieli sobie, jak przez całe lata Solidarność blokowała nasze starania. Działo się to zarówno na szczeblu centralnym, jak również w wielu spółkach. My zgłaszaliśmy postulaty i prowadziliśmy spory zbiorowe, a Solidarność krytykowała i blokowała. Pamiętajmy o tym. Apeluję też o dalsze starania zmierzające do stopniowego podnoszenia wysokości odpisu na PPE. Dzisiaj w większości przypadków spółki odprowadzają minimalne 3,5-proc. składki. Mam nadzieję, że z czasem wartość ta będzie systematycznie rosła – mówił Ryszard Zbrzyzny. 

Możesz również polubić…