Spór Zbiorowy w PeBeKa cd.

Spór Zbiorowy w PeBeKa

W ramach trwającego w spółce sporu zbiorowego prowadzonego przez naszą zakładową organizacje związkową 31 stycznia podpisany został protokół rozbieżności.

Przypominamy, iż ZZPPM PeBeKa w grudniu ubiegłego roku wystąpiło do pracodawcy z następującymi postulatami płacowymi:

– wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 6 %

– wypłatę jednorazowej premii do 15.04.2019 roku w wysokości 600 złotych

– wypłatę jednorazowej premii w grudniu 2019 roku w wysokości 1000 złotych

– poprawienia warunków BHP

Podczas rokowań zarząd spółki stwierdził, iż głównie z powodu braku zatwierdzonego przez władze KGHM budżetu na 2018 oraz nierozstrzygniętych jeszcze negocjacji dotyczących ceny za metr robót w 2019 rok u nie widzi możliwości zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec pracowników.

W tej sytuacji podjęta została decyzja o podpisaniu Protokołu rozbieżności.  To oznacza, iż dalsze rokowania prowadzone będą z udziałem mediatora.  Strony ustaliły wolę odbycia kolejnego spotkania w dniach 14-15 lutego.

Możesz również polubić…