Chcemy rozmawiać w oparciu o konkretne informacje

Od wielu miesięcy nasza organizacja działająca w Zakładzie Hydrotechnicznym zwraca uwagę pracodawcy na   narastające problemy płacowo- zatrudnieniowe. Niestety przez cały 2018 rok władze zakładu wydawały się ich nie dostrzegać lub też nie przywiązywały do nich należytej uwagi.


Zdaniem naszych kolegów z ZZPPM ZH takie podejście świadczy o niskim poziomie dialogu społecznego i może stanowić zaczątek niepotrzebnych napięć pomiędzy pracownikami i pracodawcą. By temu zapobiec związek wystąpił 8 stycznia z pismem do dyrektora zakładu Przemysława Nowaka. Wyrażono w nim prośbę o przedstawienie zestawu danych w oparciu, o które w najbliższym czasie związek w imieniu załogi będzie mógł w racjonalny sposób przystąpić do negocjacji w sprawach płacowych i socjalnych.

Fragment pisma

Zwracamy się do Pana Dyrektora o możliwie pilne przesłanie pisemnej informacji dotyczącej:
1. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia   oraz działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach robotniczych,
2. stanu ZFŚS na dzień 31.12.2018 oraz wyliczenia kwoty odpisów na ZFŚS w 2019 roku wynikających z ustawy o ZFŚS oraz ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. a także przewidywanych dodatkowych przychodów,
3. stanu wykorzystania osobowego funduszu płac w stosunku do planowanego na 2018 rok,
4. ilości pracowników zaszeregowanych do poszczególnych kategorii płac zasadniczych obowiązującej tabeli płac,
5. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych zatrudnieniem oraz ewentualnych planowanych zmian w tym zakresie.

W oczekiwaniu na szybką i rzetelną informację deklarujemy nadal gotowość do partnerskiej współpracy w rozwiązywaniu życiowych spraw pracowniczych oraz problemów w funkcjonowaniu naszego oddziału

Możesz również polubić…