Spór zbiorowy w PeBeKa


W grudniu 2018 roku   nasza zakładowa organizacja funkcjonująca w PeBeKa wystąpiła   z pismem do zarządu spółki z, w którym zawarte zostały najważniejsze oczekiwania pracownicze.  Wśród nich znalazły się między innymi tak istotne dla załogi postulaty jak: sześcioprocentowe podniesienie płac zasadniczych, wypłata w trakcie roku dwóch dodatkowych nagród oraz poprawa warunków BHP.

Ponieważ odpowiedź pracodawcy na zgłoszone postulaty zarząd związku uznał za niesatysfakcjonującą z punktu widzenia interesów załogi podjęta została decyzja o rozpoczęciu w spółce sporu zbiorowego.  Do rozmów z pracodawcą, prowadzonych już w trybie rokowań, wyznaczono przewodniczącego ZZPPM PeBeKa Romana Jasińskiego oraz przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego.

Podczas pierwszej tury rokowań strony sporu przedstawiły uzasadnienia swoich stanowisk i uzgodniły, iż do kolejnego spotkania dojdzie w ostatnim tygodniu stycznia.  W tym czasie spółka będzie już zapewne miała sporządzony bilans za 2018 rok i jest szansa, że rozmowy o podwyżkach płac będą przebiegać w oparciu o konkretne dane.

O dalszym przebiegu rozmów będziemy informować na bieżąco.

Możesz również polubić…