W Mercusie dopięliśmy swego

Zgodna postawa wszystkich związków zawodowych działających w Mercusie Logistyka i ich zdecydowany protest przeciwko zamiarom sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad Jeziorem Wieleńskim na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego uratowały dla załogi ten lubiany przez pracowników obiekt socjalny.

23 października tego roku zarząd Marcusa ogłosił na dzień 8 listopada przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z 7 domków wypoczynkowych, pomieszczeń recepcyjnych i sanitarnych położonych na działce o powierzchni ponad 6 tys. metrów kwadratowych.

6 listopada przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, działając w imieniu Prezydium Rady ZZPPM oraz wszystkich zakładowych organizacji działających w Mercusie, wystąpił do zarządu KGHM z prośbą o podjęcie natychmiastowej interwencji właścicielskiej i odwołanie ogłoszonego przetargu. Kopia pisma wysłana została między innymi do zarządu Mercus Logistyka, członków rady nadzorczej KGHM oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

 W uzasadnieniu przewodniczący podkreślił, iż w minionych latach w obiekt zainwestowano środki pochodzące z funduszy socjalnych i znaczną część prac konserwacyjnych wykonała załoga w ramach prac społecznych. Pracownicy mają więc pełne prawo do swobodnego korzystania z ośrodka jako obiektu socjalnego służącego wszystkim zatrudnionym w firmie. Interpretacja taka znajduje swój szczególny wyraz w zapisach ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Najwyraźniej argumentacja ta musiała przekonać decydentów, gdyż w ostatniej chwili zarząd Mercusa odstąpił od rozstrzygnięcia przetargu. 7 listopada podpisał też ze związkami zawodowymi porozumienie. Na mocy tego dokumentu od 1 stycznia 2019 roku ośrodek przejdzie pod zarządzanie organizacji związkowych działających w spółce. Natomiast wszelkie koszty i przychody wynikające z funkcjonowania ośrodka będą pokrywane i realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Możesz również polubić…