Katarzyna Kobylińska pełniącą obowiązki przewodniczącej ZZPPM MCZ S.A.

  

Z powodu powierzenia naszej koleżance, przewodniczącej ZZPPM MCZ S.A. Barbarze Popielarz, funkcji wiceprzewodniczącej OPZZ i związanego z tym jej wyjazdu do Warszawy zakładowy zarząd ZZPPM MCZ S.A. musiał dostosować do tej nowej sytuacji zasady swojego funkcjonowania. Katarzyna Kobylińska podjęła się przejęcia do końca bieżącej kadencji obowiązków obecnej przewodniczącej. Oznacza to, że Barbara Popielarz nadal stoi na czele zakładowej organizacji i sprawuje pełen nadzór nad jej działalnością oraz wyznacza jej strategiczne cele, natomiast Katarzyna Kobylińska kieruje codziennym funkcjonowaniem związku. Utrzymuje kontakt z jego członkami i reprezentuje ich przed pracodawcą. Podkreśla jednak, że pomimo nowych obowiązków, nie chce skorzystać z możliwości oddelegowania i będzie łączyła swoją aktywność zawodową z pracą społeczną.

– Mam świadomość, że dorównać naszej Basi będzie mi bardzo trudno. Jednak zrobię wszystko, by nie musiała się za mnie wstydzić. Jesteśmy ze sobą w częstym kontakcie i na bieżąco omawiamy najważniejsze sprawy – mówi Katarzyna Kobylińska.

 

Zaznacza też, iż nowa rola wymaga od niej nie tylko zapoznania się ze wszystkimi szczegółami funkcjonowania organizacji, ale również pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa układowego czy też szczegółów prowadzenia księgowości. Szykuje się również do podjęcia negocjacji płacowych, które tradycyjnie w MCZ S.A. zaczynają się w okresie powakacyjnym.

Katarzyna Kobylińska pracuje w Centralnym Laboratorium MCZ S.A. w Lubinie. Można się z nią również skontaktować telefonicznie pod numerem komórkowym : 606 229 768

 

 

 

Możesz również polubić…