Podziękowania po wyborach do Rady Nadzorczej

 

Do Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A.

 

 

Koleżanki i Koledzy !

   W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego oraz swoim pragnę podziękować wszystkim uczestnikom minionych wyborów za czynny w nich udział. Było to święto demokracji, której werdykt szanujemy, choć z nieukrywanym żalem, że nie zdołaliśmy przekonać niezbędnej większości do naszej wizji reprezentowania załogi w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Także ogromna szkoda, że nie zdołaliśmy przekonać ponad połowy pracowników grupy KGHM do uczestniczenia w tym tak bardzo ważnym wydarzeniu.

   Szczególnie dziękuję tym z Was, którzy obdarzyli mnie i pozostałych kandydatów ZZPPM zaufaniem poprzez oddane na nas głosy. Wasza decyzja stanowi dla mnie zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz nie tylko członków ZZPPM, ale wszystkich pracowników zatrudnionych zarówno w KGHM jak i spółkach Grupy Kapitałowej.

   Liczę też na to, że podobnie odpowiedzialne podejście będzie charakteryzować także tych, którzy zostali wybrani i którym szczerze tego wyboru gratuluję.   Mam nadzieję, że teraz z podwójna energią będziecie pracować w Radzie Nadzorczej na rzecz wszystkich zatrudnionych w Polskiej Miedzi. Tego wymaga wierność uniwersalnym ideom ruchu związkowego, który zawsze stawia dobro ogółu ponad partykularne interesy jednostek.

   Szczególne słowa uznania kieruję pod adresem licznej grupy działaczy i członków ZZPPM, którzy nie szczędzili sił w organizacji i przebiegu kampanii wyborczej. Wasza postawa powinna być wzorem do naśladowania dla tych, którzy zbyt często przyjmują postawę wyczekującą, snobistyczną lub roszczeniową, efektem czego może być tylko porażka.

                                                                                           
Z wyrazami szacunku

Przewodniczący ZZPPM

Ryszard Zbrzyzny

 

Możesz również polubić…