Ważne rozmowy w MCZ

 

To mogą być znaczące spotkania.Zmiana sposobu naliczania dodatku stażowego, ustalenie stałego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uporządkowanie tabeli zaszeregowania, wprowadzenie obligatoryjnych negocjacji płacowych w pierwszym kwartale każdego roku oraz ustanowienie corocznej nagrody z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia – to niektóre z tematów, jakie ZZPPM MCZ będzie chciał omówić przy stole negocjacyjnym z zarządem spółki.

– Szykujemy propozycję zmian niektórych zapisów naszego Układu Zbiorowego Pracy, które naszym zdaniem powinny przyczynić się do większej stabilności warunków płacowych oraz poziomu świadczeń socjalnych – wyjaśnia przewodnicząca ZZPPM MCZ Barbara Popielarz. – Co roku bowiem długo nie wiadomo, jakie ostatecznie kwoty wpłyną na FŚS, z którego wypłacane są dodatki wczasowe czy też pomoc świąteczną. Również pewnej przewidywalności wymaga sprawa obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Jest to nasze branżowe święto i jako takie powinno być wpisane do UZP wraz z określeniem wysokości nagrody okolicznościowej wypłacanej pracownikom. Kolejnym problemem wymagającym rozwiązania są nasze negocjacje płacowe, tradycyjnie stale przesuwane są z miesiąca na miesiąc. W efekcie udaje się nam wypracować jakiś kompromis dopiero pod koniec roku. Tej chorej sytuacji trzeba już położyć kres. Jeśli mamy równać do najlepszych, co często zarząd podkreśla w trakcie naszych spotkań, to nie widzę powodu, by nie wziąć przykładu z regulacji obowiązujących w KGHM w zakresie minimalnych wysokości rocznego wzrostu wynagrodzeń.

Zdaniem przewodniczącej analizy i korekty wymaga też tabela zaszeregowania. Dzisiaj już jest ona niezgodna z zapisem UZP, w którym jest mowa, iż najwyższa stawka nie może przekraczać trzykrotności stawki najniższej.

– Zaznaczam, że naszą intencją jest przy tej okazji podniesienie wynagrodzeń grupie najniżej zarabiającej, a nie ograniczenie wyższych stawek. Dysproporcje płacowe muszą być utrzymane w jakichś rozsądnych granicach. Mówiąc o płacach, będziemy też chciały przypomnieć zarządowi spółki o zapisach Układu odnoszących się do wysokości wypłaty 20-procentowej premii uznaniowej. Nie chciałabym więc, by z powodu jej ograniczania, ponownie doszło w spółce do niepokojów i podejmowania kolejnych akcji protestacyjnych. Uważam, że skoro dzięki ofiarnej pracy całej załogi MCZ jest jedną z najlepszych placówek służby zdrowia w Polsce to pracownicy powinni otrzymywać obok wynagrodzeń zasadniczych również godną premię. Jest to wyraz uznania dla nich i zachęta do dalszego utrzymywania wysokich standardów.

Do rozmów pomiędzy zarządem MCZ w sprawie propozycji zmian UZP ma dojść w czerwcu. Natomiast już w najbliższych dniach powinno się odbyć spotkanie poświęcone możliwości wprowadzenia w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Możesz również polubić…