KOMUNIKAT w sprawie tzw.temperatury zastępczej

Nasz kategoryczny sprzeciw dla wprowadzenia odmiennego niż w górnictwie węglowym sposobu mierzenia temperatur w wyrobiskach górniczych spowodował, że w dniu 7 marca br. w Katowicach z inicjatywy Ministra Energii odbyło się spotkanie uzgodnieniowe w tej sprawie. ZZPPM reprezentowany był przez Kol. Piotra Lewandowskiego – Przewodniczącego ZZPPM w ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

         Ku naszemu zdziwieniu uczestniczący w tej naradzie Dyrektor Krzysztof Tkaczuk w asyście Bogusława Szarka Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z ZG „Polkowice-Sieroszowice” oświadczyli, że jest zgoda społeczna na stosowanie TZK (temperatury zastępczej kopalń).

         Otóż oświadczamy, że nie ma i nie będzie zgody ZZPPM (Bogusław Szarek nie jest na szczęście reprezentantem całej strony społecznej w KGHM Polska Miedź S. A.) na gorsze traktowanie naszych górników od górników węglowych.

         Obłuda i zakłamanie obu Panów spowodowały, że dzisiaj musimy walczyć o to co wprowadza się w górnictwie węglowym przy pełnej zgodzie stron dialogu społecznego!

         Zgoda na TZK to zgoda na usankcjonowanie, bez jakichkolwiek inwestycji i nakładów finansowych przekroczeń temperatur w wyrobiskach górniczych skutkujących skracaniem czasu pracy bądź ich wyłączeniem do czasu poprawy klimatu poprzez stosowne inwestycje lub rozwiązania organizacyjne

         Nie ma naszej zgody na to by przy nowej metodzie 28ºC stanowiło 26ºC oraz wydłużenie czasu pracy czy też 35ºC stanowiło 33ºC i możliwa byłaby praca w takich warunkach!

         Nie ma naszej zgody na to by górników Polskiej Miedzi traktowano jak skazańców czy też zesłańców. I nie ma dla nas znaczenia jakimi pobudkami kieruje się Bogusław Szarek asystując w brzydkiej grze jaką prowadzi Dyrektor Krzysztof Tkaczuk.

         Nasza interwencja spowodowała, że sprawa nie została zamknięta.

         O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Możesz również polubić…