Minister Środowiska zapomina o górnictwie miedziowym

W styczniu ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Nowe regulacje w sposób zasadniczy pogarszają bezpieczeństwo i warunki pracy.
Jednocześnie nasza pięciotysięczna organizacja związkowa została pominięta w rozdzielniku pisma, które zawierało załącznik w postaci przedmiotowego pisma. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Mnistra Środowiska, które prezentujemy poniżej.

Możesz również polubić…